Osebni stečaj

Ste se znašli v situaciji, ko ste prezadolženi in se sprašujete ali Vas čaka osebni stečaj? Brez skrbi, z našo pomočjo lahko začnete znova, popolnoma brez dolgov in skrbi.

Naši izkušeni pravniki z Inštituta Prava poravnava se bodo Vašemu primeru strokovno posvetili in Vam svetovali glede rešitve Vaših finančnih težav za primer osebni stečaj.

Kaj je osebni stečaj?

Osebni stečaj Vam omogoča, da se lahko Vi, tj. prezadolžena oseba rešite, v najboljših primerih, skoraj vseh dolgov.

Nad kom se vodi osebni stečaj?

Osebni stečaj se vodi nad insolventnim dolžnikom.
Posameznik postane insolventen, če vsaj dva meseca zamuja s plačilom obveznosti:
1. če je zaposlen, je to v znesku, ki presega trikratnik njegove plače,
2. če je brezposeln, je to v znesku, ki presega 1.000 EUR ali
3. če je vrednost premoženja manjše od skupnega zneska vseh obveznosti do upnikov.

Pošljite povpraševanje

  Dovolim, da uporabite moje podatke za namen priprave ponudbe, pogodbe in komunikacijo poslovnega sodelovanja.

  Kakšne so posledice v primeru osebnega stečaja?

  1. Prodano bo vse Vaše premoženje (nepremičnine, osebni avtomobil, vrednejše premičnine itd.),
  2. Vaša poslovna sposobnost se bo delno omejila, kar pomeni, da ne boste mogli več samostojno razpolagati s premoženjem, ki bo v stečajni masi. Sami ne boste mogli npr. prodati ali oddati svojega stanovanja, prenesti poslovni delež, najeti kredita, dati poroštva, odpreti novi bančni račun, se odpovedati dediščini itd.,

  3. bili boste izbrisani iz poslovnega registra kot samostojni podjetnik ter
  4. za večino dejanj boste potrebovali soglasje sodišča, izjema so osebne zadeve, tj. nakup hrane, oblačil, poroka, razveza itd.

  Na tem mestu bi Vas radi opozorili, da osebni stečaj nikakor ne pomeni, da ste upravičeni ne plačevanja sprotnih življenjskih stroškov (tj. prispevek RTV, plačilo vrtca, elektrike, najemnine itd.).

  Nudimo takojšnji nasvet, kako pravilno ravnati v trenutku nezgode.

  Pokličite odškodninskega strokovnjaka

  Kako se lahko začne osebni stečaj?

  Začetek postopka osebnega stečaja lahko predlaga dolžnik, torej Vi ali pa upnik.
  Če boste Vi, tj. kot dolžnik, predlagali začetek postopka boste bili oproščeni založitve predujma za stroške postopka in plačila sodne takse.

  Potrebna dokumentacija za pričetek osebnega stečaja:

  • osebni dokument,
  • davčna številka,
  • bančni izpiski za zadnje tri mesece,
  • dokumentacija o dolgovih (izvršbe, opomini),
  • zadnje tri plačilne liste in pogodba o zaposlitvi (v primeru zaposlitve),
  • potrdilo, da ste zavedeni v evidenco brezposelnih na zavodu (v primeru brezposelnosti)
  • podatke o Vašem premoženju za potrebe stečajne mase (vozilo, nepremičnina, vredne premičnine, delnice, terjatve itd.).

  Kako poteka osebni stečaj?

  Po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka, se zadeva dodeli v reševanje sodniku. Sodišče preizkusi ali je vloga primerna za obravnavo, nato pa izda sklep o začetku stečajnega postopka in hkrati s tem sklepom določi tudi upravitelja.

  Ta deluje v interesu upnikov, njegova poglavitna naloga je upravljanje ter prodaja dolžnikovega premoženja in poplačilo upnikov. Vezan je na navodila sodišča.

  Ko sodišče postopek začne, predloga za začetek postopka za primer osebni stečaj ni mogoče več umakniti. Dolžnik si ne more več premisliti. Sodišče postopek konča na predlog upravitelja, ki predloži končno poročilo. O tem odloči s sklepom o končanju postopka.

  Ali veste, da imate pri osebnem stečaju možnost zaprositi za odpust obveznosti?

  Res je, s tem se lahko Vi, tj. kot dolžnik, razbremenite določenih dolgov in s tem sebi olajšate osebni stečaj. S sklepom, da se je začel postopek odpusta obveznosti za primer osebni stečaj, boste dobili določeno preizkusno dobo, kjer se bo spremljalo, ali izpolnjujete vse zakonsko določene obveznosti. Ta se določi v trajanju od 2 do 5 let.

  Po izteku te dobe, bo sodišče izdalo sklep o odpustu obveznosti.

  Pomembno je vedeti, da zakon določa, katere obveznosti se lahko odpustijo. To so vsi dolgovi dolžnika, pri katerem poteka osebni stečaj, ki so nastali do dneva izdaje sklepa o začetku postopka. V zakonu pa imamo tudi izjeme, zoper katere ne moremo zahtevati odpust obveznosti:

  • dolgovi zaradi denarne kazni, odvzema premoženjske koristi ali povrnitev škode, ki je bila izrečena v kazenskem postopku,
  • globe ali odvzem premoženjske koristi, na podlagi prekrška ali odvzema premoženja nezakonitega izvora,
  • dolgovi iz naslova povrnitve škode, povzročene namerno ali iz hude malomarnosti,
  • plače, nadomestila plač in neplačani prispevki,
  • terjatve za preživnino,
  • odškodnina za škodo, zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in odškodnina za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

  Torej, če dosežete, tj. kot dolžnik, odpust obveznosti, ste po končanju postopka prosti teh obveznosti. Nihče več ne more sodno izterjati odpuščenih obveznosti od Vas.

  osebni stecaj

  Premoženje zakonca in osebni stečaj?

  V tem primeru je potrebno ugotoviti ali gre za skupno ali posebno premoženje. V skupno premoženje zakoncev spada tisto premoženje, ki je bilo v času trajanja zakona dobljeno z delom. V tem primeru bo Vaš tj. dolžnikov delež 50%.

  V posebno premoženje zakonca pa spada tisto premoženje, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze ter tisto, ki ga je v času zakonske zveze prejel z dedovanjem ali mu je bilo podarjeno.

  Vse kar je bilo zgoraj rečeno velja tudi za zunajzakonskega partnerja.

  Koliko časa traja osebni stečaj in kakšni bodo stroški?

   Stečajni postopek povprečno traja 3 leta. Vendar naj Vas zgoraj omenjena statistika ne zavede, trajanje je v glavnem odvisno predvsem od vrste in zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v postopku.

  Osebni stečaj je prost sodne takse in drugih sodnih stroškov.

  Osebni stečaj – brez skrbi. Verjemite, da se da rešiti tudi Vaš primer, čeprav se Vam zdi brezizhoden. Tukaj smo za Vas, za katerokoli dodatno informacijo ali pomoč pri pripravi potrebne dokumentacije za osebni stečaj nas lahko pokličete ali se pa oglasite v pisarni Inštitut Prava poravnava.

  Naši pravni strokovnjaki Vam bodo z veseljem pomagali, da boste lahko spet nazaj svobodno zadihali!

  puscica