Odškodnina za poškodbo na javni površini

Se Vam je pripetilo, da ste med tekom stopili na vdrtino v pločniku ali morda s kolesom zapeljali čez izboklino na kolesarski stezi in Vas zanima ali ste upravičeni do odškodnine za poškodbo na javni površini?

Tovrstno uveljavljanje pravice do odškodnine je izjemno zapleteno, zato Vam predlagamo, da se oglasite v naši pisarni Inštitut Prava Poravnava, kjer bodo naši izkušeni pravni strokovnjaki s pomočjo potrebne dokumentacije za Vas temeljito in strokovno preučili Vaš primer in Vam svetovali pri uveljavitvi pravice do odškodnine iz naslova odškodnina za poškodbo na javni površini.

Kaj je odškodnina za poškodbo na javni površini?

V kolikor ste se poškodovali na javni prireditvi, ulici, mestnem trgu, na avtobusnem postajališču, v javni ustanovi ali drugih javnih objektih, bo vsem zgoraj opisanim situacijam skupno to, da gre za poškodbe na javnih površinah in boste lahko bili upravičeni do odškodnine iz naslova odškodnina za poškodbo na javni površini.

Pri zgoraj omenjenih površinah velja višja stopnja skrbnosti ravnanja imetnika oziroma upravljavca javne površine zaradi zagotovitve nemotene uporabe ter varnosti uporabnikov teh javnih površin.

Pošljite povpraševanje

  Dovolim, da uporabite moje podatke za namen priprave ponudbe, pogodbe in komunikacijo poslovnega sodelovanja.

  Kdaj bom upravičen do odškodnine?

  Poškodoval sem se javni površini, ali bom avtomatsko upravičen do denarne odškodnine?

  Pri odškodnini ni dovolj, da pride do poškodbe na javni površini, vendar je pomembno, da skrb za javno površino, na kateri je do nezgode prišlo, ni bila ustrezna in je posledično prišlo do nezgode iz razloga malomarnega ravnanja imetnika ali upravljavca površine. Torej odgovorna oseba mora ravnati malomarno, opustiti določeno dolžno ravnanje.

  Torej, če odgovorimo na zgoraj postavljeno vprašanje; do odškodnine boste bili upravičeni le ob podanosti obeh zgoraj omenjenih pogojev. Nezgode nikakor ne smete povzročiti sami iz Vaše malomarnosti ali neprevidnosti.

  Za pridobitev odškodnine je pomembno, da Vi dokažete odgovornost imetnika ali upravljavca javne površine za malomarno ravnanje oziroma opustitev določenih dolžnosti. Dokazati morate, da imetnik ali upravljavec javne površine npr. ni ustrezno poskrbel za varnost obiskovalcev javne prireditve ali npr. ni ustrezno poskrbel za varno vožnjo kolesarjev zaradi nezavarovane izbokline na kolesarski stezi itd.

  odskodnina za poskodbo na javni povrsini

  Torej odgovornost upravljavca oziroma imetnika javne površine mora biti ugotovljena in dokazana. V kolikor se dokaže malomarnost oziroma opustitev dolžnega ravnanja upravljavca ali imetnika javne površine, je ta dolžan z odškodnino povrniti Vam nastalo škodo.

  Za uspešen postopek uveljavljanja odškodnine iz naslova odškodnina za poškodbo na javni površini, predvsem pa za uspešno dokazovanje odgovornosti, je nujna takojšnja oziroma čim hitrejša prijava nesreče odgovorni osebi.

  V tem primeru je najboljše, da se nesreča prijavi policiji, vsekakor pa je zaželjeno dokumentiranje dogodka z Vaše strani ali strani prisotnih, mimoidočih. Kot dokumentiranje imamo v mislih; fotografiranje površine ali mesta dogodka, poškodb, prič ter ostalih pomembnih stvari.

  Vsekakor imejte v mislih, da je bolje imeti preveč dokazov, kakor pa premalo dokazov, zato le dokumentirajte vse, kar Vam v tistem trenutku pride na misel. Iz dolgoletnih izkušenj vemo, da je brez dokazov težko oziroma zelo oteženo, v nekaterih primer tudi žal onemogočeno uspešno doseči odškodnino, ki vam pripada.

  Nudimo takojšnji nasvet, kako pravilno ravnati v trenutku nezgode.

  Pokličite odškodninskega strokovnjaka

  Kako do odškodnine?

  Odškodnina za poškodbo na javni površini se lahko uveljavlja po sodni poti ali zunajsodno, tj. od zavarovalnice, kjer je imel imetnik oziroma upravljavec javne površine, v času nezgode zavarovano svojo splošno odgovornost.

  Smotrno se nam zdi opozoriti, da gre pri odškodninah za najtežje odškodninske postopke. Iz statistike in izkušenj vemo, da imajo tovrstne odškodnine najvišji delež odklonjenih zahtevkov ali neuspešnih postopkov.

  Marsikdaj posameznik ne ve oziroma zmotno misli, da je npr. zaradi padca na avtobusnem postajališču, mestnem trgu itd., upravičen do odškodnine. Zato Vam predlagamo, da poiščete pomoč pravnih strokovnjakov.

  V naši pisarni bomo temeljito in strokovno pregledali celotno dokumentacijo, preučili najboljše možnosti in Vam posredovali vse informacije, da boste prejeli najugodnejšo odškodnino, ki Vam pripada glede na poškodbo.

  Katere dokumente bomo potrebovali za uveljavitev odškodninskega zahtevka?

  – policijski zapisnik ali uradni zaznamek odgovorne osebe,
  – slike kraja škodnega dogodka,
  – izjave prič,
  – izjavo (opis nesreče in potek dogodkov),
  – prvi poškodbeni list,
  – preostale izvide specialistov,
  – karton oziroma potrdilo o opravljenih fizioterapijah,
  – fotokopijo kartoteke za čas zdravljenja (pridobite jo pri Vašem osebnem zdravniku),
  – bolniške liste in odločbe ZZZS,
  – potrdilo o izpadu osebnega dohodka (v primeru izgube dela dohodka)
  – tri plačilne liste pred nezgodo in med časom bolniške,
  – dokazila o poškodovanih oziroma uničenih stvareh (npr. oblačila, očala, mobitel, prenosni računalnik itd.),
  – Vašo izjavo o vseh težavah zaradi nezgode,
  – račune,
  – slike vidnih poškodb (podplutbe, ureznine, brazgotine, otekline),
  – EMŠO in davčno številko.

  Če potrebujete več informacij, nas lahko pokličete ali pa se oglasite v naši pisarni Inštitut Prava Poravnava, kjer Vam bodo naši izkušeni pravni strokovnjaki pomagali, da boste prejeli pravično zadoščenje za Vašo poškodbo iz naslova odškodnina za poškodbo na javni površini.

  puscica