BREZ STROŠKOV V PRIMERU PROMETNE NESREČE

BREZ STROŠKOV V PRIMERU PROMETNE NESREČE

KAJ JE ODŠKODNINA?

Odškodnina je plačilo za škodo, ki vam je bila povzročena s strani tretje osebe, njen namen pa je odpraviti negativne posledice, ki so vam nastale zaradi škodnega dogodka, oziroma vas postaviti v položaj, v kakršnem bi bili, če do škodnega dogodka sploh ne bi prišlo. Povedano drugače, odškodnina predstavlja nekakšno logično posledico nastanka škode. Vsekakor ste upravičeni zahtevati tako povrnitev premoženjske kot nepremoženjske škode od povzročitelja, ki je ravnal naklepno ali malomarno, v nekaterih primerih pa celo, če za povzročeno škodo sploh ni bil kriv.

Morda se sliši enostavno, pa vendar raznolika sodna praksa kaže drugačno sliko. Ravno zato se je najbolje obrniti na izkušenega pravnega strokovnjaka, ki vam bo lahko realno svetoval, ali v vašem primeru polna odškodnina pride v poštev ali ne. Upoštevati je namreč treba konkretne okoliščine vsakega primera, vključno z morebitnim prispevkom oškodovanca, zaradi katerega se lahko odškodnina v določenih primerih ustrezno zmanjša.

Pošljite povpraševanje

  Dovolim, da uporabite moje podatke za namen priprave ponudbe, pogodbe in komunikacijo poslovnega sodelovanja.

  Inštitut za odškodninsko pravo – Pr(a)va Poravnava vam nudi takojšnji nasvet, kako pravilno ravnati v trenutku nezgode.

  KDAJ VAM PRIPADA ODŠKODNINA?

   

  Odškodnina vam pripada v primeru, ko za njeno izplačilo obstaja pravno upoštevna podlaga. Priti mora do nekega škodnega dogodka – v tipičnih primerih gre za prometno nesrečo, poškodbo pri delu, odpoved leta ipd., ki vam povzroči premoženjsko, lahko pa tudi nepremoženjsko škodo. V praksi se največji problem sicer pojavlja pri dokazovanju vzročne zveze, torej, da je prav konkreten dogodek povzročil določeno škodo in da ta ne izhaja iz vašega lastnega ravnanja. Četudi ste morda k škodnemu dogodku nekaj doprinesli tudi sami, pa to še ne pomeni, da do odškodnine niste upravičeni.

  Da je odškodnina prisojena, mora biti izkazana tudi odgovornost povzročitelja. Kadar zakon predvideva krivdno odgovornost, je dovolj, da je povzročitelj ravnal malomarno. V večini tipičnih primerov zakon sicer predpisuje objektivno odgovornost ne glede na krivdo, najpogosteje takrat, kadar nastane škoda v povezavi s stvarmi ali dejavnostmi, ki so že po sami naravi bolj tvegane oziroma bolj nevarne. Kaj točno predstavlja nevarno stvar ali dejavnost, je pogosto odločitev sodišča. Med nevarne stvari tako po sodni praksi spadajo avtomobili, nezavarovane gradbene jame, mokra in spolzka tla, psi in podobno. Zakon predpisuje tudi nekatere primere odgovornosti za drugega, delodajalec tako načeloma odgovarja za škodo, ki jo je pri delu povzročil njegov delavec, starši pa za škodo, ki jo je povzročil njihov otrok.

  Strankam nudimo pomoč, ki obsega:

  • posvet s stranko,
  • svetovanje,
  • pregled dokumentacije,
  • priprava listin za uveljavitev pravice do odškodnine in drugih aktov.

  Pokličite odškodninskega strokovnjaka

  KAJ OBSEGA ODŠKODNINA IN VRSTE ODŠKODNIN?

  Odškodnina obsega povrnitev premoženjske škode v znesku, ki je potreben, da postane  premoženjski položaj oškodovanca takšen, kakršen bi bil, če do škodnega dogodka ne bi prišlo in zato ne sme presegati njene višine. Poleg uničenega premoženja zajema tudi izgubljen dohodek in vse druge dodatne stroške. Neodvisno od povračila premoženjske škode pa je lahko prisojena tudi odškodnina za povrnitev nepremoženjske škode zaradi duševnih, telesnih bolečin, strahu in nekaterih drugih okoliščin, ki lahko krepko presega materialno škodo.

  Pri tem ne gre za vzpostavitev prejšnjega stanja, pač pa takšna odškodnina predstavlja neko zadoščenje za pretrpljene posledice. Višina odškodnine je odvisna od posameznega primera oziroma od posledic, ki so oškodovancu nastale, od njegovega ravnanja po škodnem dogodku, pa tudi od v preteklosti prisojenih odškodnin v primerljivih primerih.

  Tako lahko pravni strokovnjak že vnaprej relativno natančno oceni, kako visoka bo vaša odškodnina.

  V okviru Inštituta Pr(a)va Poravnava smo specializirani za področja predvsem kot so odškodnina za prometno nesrečo, odškodnina za poškodbo na delovnem mestu in odškodnina za poškodbo na javni površini. Prav tako pa vam svetujemo tudi s področja vseh ostalih zavarovalnin, na primer dnevno nadomestilo, bolnišnično zdravljenje, invalidnost…

  Ne odlašajte ter pokličite strokovnjake s področja odškodninskega prava, ki se s tem pravnim področjem ukvarjajo že 20 let. Zakaj bi se pustili preslepiti zavajajočim navedbam na trgu ter plačevali nepotrebne stroške provizij? Ali ne bi raje izkoristili možnosti, da se seznanite z dejstvi?

  storitev - osebni stecaj

  OSEBNI STEČAJ

  storitev - dnevna odskodnina

  DNEVNA ODŠKODNINA

  storitev - nezgodno zavarovanje

  NEZGODNO ZAVAROVANJE

  storitev - odskodnina za poskodbo na delovnem mestu

  ODŠKODNINA ZA POŠKODBO NA DELOVNEM MESTU

  storitev - odskodnina za prometno nesreco

  ODŠKODNINA ZA PROMETNO NESREČO

  storitev - odskodnina za poskodbo na javni povrsini

  ODŠKODNINA ZA POŠKODBO NA JAVNI POVRŠINI

  Pokličite odškodninskega strokovnjaka

  puscica

  Pokličite odškodninskega strokovnjaka

  puscica