Dnevna odškodnina

Se Vam je kdaj pripetilo, da ste zdrsnili, padli na istem nivoju ali z višine, udarli s predmetom oziroma ob predmet ali na primer utrpeli ugriz živali ter imate sklenjeno nezgodno zavarovanje pri zavarovalnici? Vas zanima ali Vam pripada dnevna odškodnina zaradi utrpljene poškodbe?

Svetujemo Vam, da se obrnite na nas, naši izkušeni pravni strokovnjaki iz Inštituta Prava Poravnava bodo temeljito in strokovno preučili Vaš primer in s pomočjo potrebne dokumentacije svetovali ali Vam pripada dnevna odškodnina zaradi nezgode.

Kaj je dnevna odškodnina za poškodbo?

Dnevna odškodnina za poškodbo je zavarovalnina, ki Vam jo zavarovalnica izplača za vsak dan aktivnega zdravljenja ali pa nezmožnosti za delo.

Dnevna odškodnina se od klasične, prave odškodnine loči po tem, da za pridobitev dnevne odškodnine ni potrebno, da je podana odškodninska odgovornost za nastanek škode.

Torej, za nezgodo in posledično poškodbo ste lahko odgovorni Vi, tj. oškodovanec in Vam bo kljub temu pripadala dnevna odškodnina.

Pošljite povpraševanje

  Dovolim, da uporabite moje podatke za namen priprave ponudbe, pogodbe in komunikacijo poslovnega sodelovanja.

  Kaj je nezgoda?

  Nezgoda je s strani zavarovalnic opredeljena, kot nepričakovan, nenavaden dogodek, kjer pride do fizičnega vplivanja zunanjih sil na človekovo telo ter posledično do telesnih poškodb.

  Pomembno je, da do poškodb pride zaradi učinkovanja zunanjih sil, nikakor pa ne le zaradi notranjih vzrokov (npr. sunkovit, neroden gib), saj Vam v tem primeru dnevna odškodnina ne bo pripadala. Dnevna odškodnina Vam ne bo pripadala tudi, če so poškodbe posledica bolezni ter drugih stanj (npr. padec zaradi omotice ali izgube zavesti).

  V času nezgode sem bil pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Ali mi pripada dnevna odškodnina?

  Ne, v tem primeru ne boste bili upravičeni do dnevne odškodnine, saj se Vam je nezgoda in posledično poškodba pripetila zaradi lastne hude malomarnosti. Enako velja, če bi si nezgodo in poškodbo namenoma prizadeli.

  dnevna odskodnina

  Posamezniku se je pripetila nezgoda in posledično poškodba, pri kateri mu ne moremo očitati hude malomarnosti ali naklepa. Ali mu pripada dnevna odškodnina?

  V tem primeru je pomembno, da ima oškodovanec veljavno sklenjeno polico za nezgodno zavarovanje ali pa veljavno sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje.
  Torej izpolnjena morata biti dva pogoja; veljavno sklenjeno nezgodno zavarovanje, to pomeni, da so vse premije pravočasno poplačane ter, da je do poškodb prišlo v nezgodi oziroma zaradi nezgode.

  Vendar to še ni vse, zdravljenje je prav tako nujen pogoj za pridobitev dnevne odškodnine. S pomočjo zdravstvene dokumentacije se pridobijo informacije o zdravljenju in dolžini zdravljenja. Pri osebah, tj. oškodovancih, ki so redno zaposleni, je nujen pogoj za pridobitev dnevne odškodnine bolniška odsotnost.

  Nudimo takojšnji nasvet brez stroškov in provizij.

  Pokličite odškodninskega strokovnjaka

  Kako se izplačuje in koliko časa mi pripada dnevna odškodnina?

  Dnevna odškodnina se izplačuje za vsak dan aktivnega zdravljenja oziroma za obdobje bolniške, to pa je odvisno od primera, torej kako je določeno pri nezgodnem zavarovanju pri določeni zavarovalnici.
  Iz izkušenj vemo, da večina nezgodnih zavarovanj omejuje dnevno odškodnino na max. 200 dni za vsako posamično nezgodo.

  Kako je pa z višino dnevnega nadomestila?

  Višina dnevnega nadomestila je fiksna, obseg in resnost poškodb ne igrajo vloge, ta je vedno določena na polici nezgodnega zavarovanja. Torej večja kot bo Vaša zavarovalna vsota na zavarovalni polici, večja bo Vaša dnevna odškodnina.

  Istočasno se zdravim zaradi posledic poškodb iz dveh ali več različnih nezgod, kaj sedaj?

  V tem primeru se dnevna odškodnina ne poveča oziroma pomnoži.

  Ali mi pripada dnevna odškodnina tudi, če nisem v delovnem razmerju oziroma sem brezposeln?

  Da, dnevna odškodnina Vam pripada v času aktivnega zdravljenja, do nje ste upravičeni tudi, če niste v delovnem razmerju oziroma ste brezposelni.
  Bodite pozorni, saj gre pri dnevni odškodnini za zavarovalnino iz premoženjskega zavarovanja in je lahko v tem primeru prisotno veliko zavarovalniških pasti, drobnega tiska, ki posledično izključijo kritje, zaradi katerega lahko oškodovanec dobi manjši znesek, kot bi ga lahko ali pa ostane brez vsega.

  Poleg tega se nam zdi smotrno opozoriti na problem obstoja t.i. »problematičnih« zavarovalnic, ki ponujajo ugodna zavarovanja, v zameno pa lahko prejmete morebitno dolgotrajno reševanje zavarovalniških primerov z minimalno ponujeno dnevno odškodnino.

  Toplo Vam priporočamo, da si v primeru nezgode in posledično poškodbe poiščete pomoč strokovnjaka za odškodnine in s tem izognete morebitnim neprijetnim presenečenjem ali zapletom v postopku. V naši pisarni Inštitut Prava Poravnava bodo naši strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami temeljito in strokovno pregledali celotno dokumentacijo, preučili najboljše možnosti in Vam posredovali vse informacije, da bo prejeta dnevna odškodnina najugodnejša na podlagi Vaše nezgode in posledično poškodbe.

  V kolikor se boste odločili za pomoč s strani naših pravnih strokovnjakov, bomo za uveljavitev odškodninskega zahtevka iz naslova nezgodnega zavarovanja potrebovali spodaj navedeno dokumentacijo:
  – fotokopijo zavarovalne police nezgodnega zavarovanja,
  – obrazec: prijava nezgode,
  – policijski zapisnik ali evropsko poročilo (v primeru prometne nesreče),
  – prijavo poškodbe pri delu oziroma obrazec ER8 (če ste se poškodovali na delovnem mestu),
  – prvi poškodbeni list,
  – preostale izvide specialistov,
  – karton oziroma potrdilo o opravljenih fizioterapijah,
  – fotokopijo kartoteke za čas zdravljenja (pridobite jo pri Vašem osebnem zdravniku),
  – bolniške liste in odločbe ZZZS,
  – slike vidnih poškodb (podplutbe, ureznine, brazgotine, otekline),
  – EMŠO in davčno številko.

  Za katerokoli dodatno informacijo iz naslova dnevna odškodnina, nas lahko pokličete ali pa se oglasite v naši pisarni Inštitut Prava Poravnava. Z veseljem Vam bomo prisluhnili in pomagali!

  puscica